Jump to content

„EUROPEAN ENERGY”

Допринасяме за развитието на зелената енергия в България

Слънчева енергия

Ние проектираме, изграждаме и оперираме наземни соларни паркове.

Вятърна енергия

Ние проектираме, изграждаме и оперираме вятърни паркове.

Power-to-X

Ние изплозваме технологията Power-to-X за производство на зелен водород и зелен Е-метанол чрез електричество от зелена енергия.

„European Energy” допринася за зеления преход

В продължение на дълги години, нашето производство и потребление на енергия нанася вреди на Земята. Сега е времето да бъдат взети фундаментални решения за защита на нашия свят и живота в него, разнообразието и красотата, които са негови отличителни черти. Пътят към един балансиран свят няма да бъде плавен, но ние вярваме, че зелената енергия е ключова за възстановяването и подобряването на климатичните условия, биоразнообразието, общественото здраве и устойчивото развитие.

Кои сме ние

Кои сме ние

Каква е нашата дейност

Каква е нашата дейност

Как да се включите

Как да се включите

Свържете се с проектния екип на „European Energy” в България

Веселин Георгиев

Старши мениджър – ръководител бизнес звено България

Велислава Бамбалова

Ръководител проекти

Владимир Божинов

Координатор проекти

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Ние проектираме, изграждаме, оперираме и продаваме широкомащабни проекти за наземни соларни паркове, както и за вятърни паркове, разположени на сушата, на морския бряг, както и в морето – в близост до брега или в открито море. Ние също така сме и една от първите компании в света, която реализира проекти в областта на power-to-x (технологии за преобразуване на електричество във въглеродно-неутрални синтетични горива).

„European Energy” („Европейска енергия”) е компания, учредена през 2004 г. от Кнуд Ерик Андерсен (Knud Erik Andersen) и Микаел Д. Педерсен (Mikael D. Pedersen). По това време нашата мисия бе да постигнем енергийна независимост в Европа. Това е и причината да наречем компанията „European Energy”. Това продължава да бъде нашата мисия, като в същото време ние се стремим към постигането на общество без изкопаеми горива.

Ние имаме проекти в по-голямата част от Европа, в САЩ, Австралия и Бразилия. Като цяло ние разработваме проекти в повече от 18 държави по света.

Ние сме утвърдена компания от Дания с творческо мислене в нейната основа. Ние даваме възможност за намирането на решения заедно с нашите партньори и реализираме нашите цели. Притежаваме опит в слънчевата и вятърната енергия и наемаме най-добре квалифицираните професионалисти за всички наши задачи. Ние сме глобална компания, създадена в Дания, а първите ни проекти са в Германия. В „European Energy” работят служители от над 30 националности, като извършваме нашата дейност от своя централен офис и от местните ни представителства.

Ние работим единствено с технологии, които подпомагат прехода към постигането на общество без изкопаеми горива. Ние вярваме в енергийната независимост и енергията, генерирана от възобновяеми енергийни източници. Ние обединяваме енергийните системи и вече започнахме работа в областта на Power-to-X (технологии за преобразуване на електричество във въглеродно-неутрални синтетични горива), благодарение на която ще захранваме първия зелен плавателен съд на компанията Maersk.

През 2021 г. ние създадохме по пряк или косвен начин еквивалента на 768 работни места на пълен работен ден. Когато проектираме и изграждаме даден проект, ние поощряваме наемането на местни жители за извършването на строителни дейности в района на проекта.