Jump to content

Как да се включите

Как можете да вземете участие в зеления преход?

Свържете се с проектния екип на „European Energy” във България

Веселин Георгиев

Старши мениджър – ръководител бизнес звено България

Велислава Бамбалова

Ръководител проекти

Владимир Божинов

Координатор проекти