Jump to content

КАКВА Е НАШАТА ДЕЙНОСТ

Ние разработваме, изграждаме и оперираме проекти за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници в България

Свържете се с проектния екип на „European Energy” в България

Веселин Георгиев

Старши мениджър – ръководител бизнес звено България

Велислава Бамбалова

Ръководител проекти

Владимир Божинов

Координатор проекти