Jump to content

КОИ СМЕ НИЕ

„European energy” е глобална компания, учредена в Дания през 2004 г.

Учредена през 2004 г.

„European energy” е компания, учредена в Дания през 2004 г. от Knud Erik Andersen и Mikael D. Pedersen.

Над 550 служители

До края на 2022 г. ние вече имаме 550 служители и очакваме много нови колеги да се присъединят към нас през 2023 г.

23 офиса

Ние имаме 23 офиса в 18 различни държави и се стремим да отваряме местни представителства на пазарите, в които развиваме строителни и оперативни проекти.

37 националности

Ние бяхме създадени като датска компания, а първите ни проекти бяха в Германия, при което ние винаги сме ценяли многообразната култура с колеги от целия свят.

3,2 милиона тона CO2

От 2004 г. насам, „European energy” е предотвратила генерирането на над 3,2 милиона тона CO2.

245 000 дървета

Пре 2021 г. ние засадихме 245 000 дървета като горски полоси около нашите соларни паркове.

Това е „European Energy”

Предварително проучване

Ние осигуряваме правата върху земята/проекта или чрез собствени дейности на зелено, или чрез споразумения за развитие с местни партньори. Оценяват се ключовите фактори за стойността на проекта и рисковият му профил, като работата по проекта продължава единствено, ако се установи, че съществува достатъчен потенциал за решаването на финансовите въпроси.

Проектиране

Ние подаваме заявления за получаване на необходимите разрешителни за реализиране на проекта, което включва извършване на редица проучвания и анализи. Ние също така гарантираме, че ще можем да подпишем споразумение с мрежовия оператор за свързване към мрежата, което ни позволява да подаваме електричеството в нея. Доходността от проекта също се подлага на проучване и се изгражда бизнес план за проекта.

Инженеринг, снабдяване и Строителство

Нашите компетенции в областта на проектирането и инженеринга гарантират силното оперативно представяне на нашите активи. Нашият опитен екип за снабдяване избира доставчици чрез задълбочена оценка и следи отблизо тяхната работа. След като сме осигурили правата и разрешителните и вече имаме готовност за доставка, начало и финансиране, ние започваме изграждането на проекта. Ние притежаваме добър опит в управлението на изпълнителите и доставчиците на място в обекта.

Свързване към мрежата

Като последна стъпка в процеса на строителството, ние свързваме обекта към мрежата, с което започваме да подаваме към нея електроенергия от възобновяеми източници.

Продажба на електроенергия като независим производител и Договор за закупуване на електроенергия

В някои случаи за нас може да е икономически изгодно да запазим собствеността си върху енергийния парк и да продаваме възобновяемата енергия в качеството си на независим производител на енергия. В днешно време все повече компании избират да използват Договори за закупуване на енергия (PPA). PPA са дългосрочни договори за доставка на енергия с фиксирана цена, които гарантират доставката на възобновяема енергия от енергиен парк до дадена компания. PPA често се сключват преди началото на изграждането на даден проект – те обаче могат да се използват и след като проектът е стартиран и е свързан към мрежата.

Продажба на обекти

Ние оценяваме всеки проект индивидуално и вземаме под внимание профилите на риска и на печалбата. В някои случаи ние продаваме енергийния парк на дългосрочни инвеститори на оптимална цена. Често ние продължаваме да управляваме активите за инвеститора, с цел да оптимизираме производството на електроенергия и да минимизираме оперативните разходи.

Управление на активи

Ние разглеждаме управлението на активи като основна част от нашата бизнес дейност. Това включва цялостни услуги за управление на активи, осигурявани от нашите вътрешни компетенции в техническите, търговските и финансовите аспекти на управлението на паркове за производство на електроенергия от възобновяеми източници.

Оперативни дейности

Ние също така осигуряваме Услуги по експлоатация и поддръжка (O&M) за соларни паркове в Дания, включително за извършване на планираната профилактична поддръжка, коригираща поддръжка, техническа поддръжка и мониторинг на съоръженията.

Power-to-X (технологии за преобразуване на електричество във въглеродно-неутрални синтетични горива)

Ние внедряваме на пазара производствена технология, която произвежда зелен е-метанол на конкурентни цени. Производството се извършва чрез енергия от възобновяеми източници, генерирана от нашите вятърни и соларни паркове, както и от CO2, получен от биологични отпадъци. Като част от процеса ние използваме електролиза за производството на зелен водород чрез разделянето на водните молекули.

Отопление

Ние преобразуваме естествената енергия и отпадъчната енергия в отопление, което може да се използва от потребителите. Термопомпите предотвратяват и минимизират потоците от загуба на енергия, като предлагат решения за охлаждане и преобразуват електроенергията от възобновяеми източници, генерирана от нашите вятърни и соларни паркове, в решения за отопление.

Свържете се с проектния екип на „European Energy” във България

Веселин Георгиев

Старши мениджър – ръководител бизнес звено България

Велислава Бамбалова

Ръководител проекти

Владимир Божинов

Координатор проекти