Jump to content

СОЛАРНИ ПАРКОВЕ В България

Слънцето като източник на възобновяема енергия

ОБЩ ПОГЛЕД ВЪРХУ ПРОЦЕСА

Процесът на изграждане на проект за типичен соларен парк

Вижте как точно се развива Проектът за типичен соларен парк и за кои от основните етапи по него се грижат нашите ръководители на проекти.

Седмица 1 – 3

Договаряне със собствениците на земята

Седмица 4 – 10

Проучвания

Седмица 11 – 50

Разрешителни

Седмица 51 – 77

Планиране

Седмица 76 – 104

Строителство

Енергия от възобновяеми източници

Зелена енергия

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Изграждането на един соларен парк отнема около 76 – 104 седмици. Съществуват няколко параметъра, които могат да забавят процеса на строителство. Това са процедурите на одобрение, както и осигуряването и доставката на материалите за проекта. Ето защо времевият период е в диапазона от 76 до 104 седмици.

Ние изграждаме соларни паркове с площ от минимум 50 хектара, като един от текущите ни проекти е с площ от 350 хектара.

Шумът от соларния парк на разстояние от 230 метра е със стойност от 25 dB. Той може да се сравни с шума в тиха спалня.

Соларните панели не са опасни за хората и животните. Например, ние имаме соларни паркове, в които живеят овце, които могат, наред с другото, да използват соларните панели за подслон от дъжда.

Ние работим с грижа за природата в районите, където изграждаме соларни паркове. Ние често заменяме традиционното земеделие с нашите соларни панели и по този начин щадим почвата от влагането на пестициди и торове. През 2021 г. ние също така засадихме 245 000 дървета като огради около нашите соларни паркове.

Не, соларните панели не генерират отблясъци.

Един соларен панел е с височина до 3,2 метра.

Свържете се с проектния екип на „European Energy” в България

Веселин Георгиев

Старши мениджър – ръководител бизнес звено България

Велислава Бамбалова

Ръководител проекти

Владимир Божинов

Координатор проекти