Jump to content

СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЯ В България

Ценно сътрудничество между собствениците на земя и „European Energy”

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Соларните панели и вятърните турбини, инсталирани върху земя, са източник на дългосрочен доход. Това е икономически сигурна инвестиция със стабилна възвръщаемост.

Както слънчевите, така и вятърните проекти стават все по-икономически изгодни за проектиране и строителство, а като енергийни източници те добиват все по-голяма популярност.

Когато станете партньор на „European Energy” чрез отдаване на земя под наем за срок от 30-40 години, ние можем да Ви предложим атрактивни плащания, обвързани с определени индекси, за използването на Вашата земя за нашите вятърни и соларни проекти.

Тези плащания на наеми осигуряват гаранция за сигурен дългосрочен доход в подкрепа на Вашите настоящи и бъдещи планове.

„European Energy” има успешен опит в разработването, изграждането и експлоатацията на множество слънчеви и вятърни проекти, генериращи стотици мегавати електроенергия. Моля да разгледате нашата фирмена презентация, която е на разположение на нашата корпоративна страница, за да получите повече информация относно нашите изпълнени проекти в Обединеното кралство и в други държави.

Моля да се свържете с нашите мениджъри по разработване на проекти, ако се интересувате от отдаване на Вашата земя под наем на „European Energy” за изграждането на вятърен или соларен проект.

Обикновено би било за предпочитане Вашата земя да е с площ от минимум 40 акра,  да не е в непосредствена близост до жилищни сгради и да е близо до точка за свързване към мрежата (33kV или по-големи въздушни електропроводи или подстанция).

Ако не притежавате достатъчно земя, но Вашият съсед също се интересува от идеята, то ние сме ще бъдем щастливи да работим с множество собственици на земя, за да изпълним изискването за необходимите площи. Ние също можем да разгледаме и възможността за закупуване на Вашата земя.

Всички разходи, свързани с разработването на проекта, ще бъдат поети от нас. В малко вероятния случай, когато даден проект не бъде успешно завършен, то няма да има разходи за Вас.

Слънчевите и вятърните проекти изискват много малко поддръжка. Обикновено ще бъдат извършвани само няколко посещения годишно от малък екип по поддръжката. Ако възникне неизправност, нашата система за дистанционно наблюдение незабавно ще уведоми нашия вътрешен екип за управление на обектите, който ще предприеме необходимите действия за отстраняване на проблема.

По време на процеса вие ще можете да продължите да обработвате земята, както желаете, така че Вашите доходи да не бъдат засегнати.

Нашият вътрешен екип ще управлява целия процес по разработка на проекта от началото до края, така че Вие винаги ще знаете с кого да поддържате връзка. Ако имате конкретни желания относно това как се изгражда обекта, то моля да ни уведомите в началото и ние ще се постараем да ги удовлетворим.

Можете да се запознаете с илюстрация на обичайните етапи, през които преминава един проект за вятърен или соларен парк, по-долу на тази страница.

Свържете се с проектния екип на „European Energy” в България

Веселин Георгиев

Старши мениджър – ръководител бизнес звено България

Велислава Бамбалова

Ръководител проекти

Владимир Божинов

Координатор проекти