Jump to content

Новини

Последни новини от European Energy

public announcements

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕНО ЗАДАНИЕ ЗА ДОВОС, ВЯТЪРЕН ПАРК “АБРИТ”

Jan 02, 2024

Read more

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕНО ЗАДАНИЕ ЗА ДОВОС, ВЯТЪРЕН ПАРК “ЛОЗЕНЕЦ”

Dec 06, 2023

Свържете се с проектния екип на „European Energy” в България

Веселин Георгиев

Старши мениджър – ръководител бизнес звено България

Велислава Бамбалова

Ръководител проекти

Владимир Божинов

Координатор проекти